Triển khai Đề án 06

Huy động 10 tổ Đề án 06/CP tại cơ sở thực hiện Mệnh lệnh 01 của Giám đốc Công an Hà Nội
18/05/2023 - admin

Huy động 10 tổ Đề án 06/CP tại cơ sở thực hiện Mệnh lệnh 01 của Giám đốc Công an Hà Nội

Công an phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, Hà Nội đã tham mưu đồng chí Chủ tịch UBND phường, Trưởng BCĐ Đề án 06/CP phường c hỉ đạo 10 tổ Đề án 06/CP tại cơ sở phối hợp thực hiện Mệnh lệnh 01 của Giám đốc CATP Hà Nội. Thông tin với PV ANTĐ ngày…

Triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia
28/04/2023 - Lê Tuấn Sơn

Triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia

Ngày 3-3, UBND thành phố ban hành Kế hoạch số 52/KH-UBND về Triển khai “Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đọan 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn thành phố. Năm 2023 là…

Các lợi ích của Đề án 06 (Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030)
28/04/2023 - Lê Tuấn Sơn

Các lợi ích của Đề án 06 (Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030)

Ngày 06/01/2022, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (gọi tắt là Đề án 06). Đế án hướng tới 5 nhóm…

Tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện Đề án 06 trong lực lượng Công an nhân dân
28/04/2023 - Lê Tuấn Sơn

Tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện Đề án 06 trong lực lượng Công an nhân dân

Chiều ngày 16/3/2023, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá tình hình, kết quả 01 năm triển khai thực hiện Kế hoạch 56/KH-BCA-C06 ngày 11/02/2022 của Bộ Công an (Kế hoạch 56) về thực hiện Đề án 06/CP trong lực lượng Công an nhân dân và…

Chỉ thị về đẩy mạnh triển khai Đề án 06 của Chính phủ
28/04/2023 - Lê Tuấn Sơn

Chỉ thị về đẩy mạnh triển khai Đề án 06 của Chính phủ

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 23/02/2023 về tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành,…

Ngành Y tế sau 02 tháng triển khai nhiệm vụ thuộc Đề án 06
16/04/2023 - Lê Tuấn Sơn

Ngành Y tế sau 02 tháng triển khai nhiệm vụ thuộc Đề án 06

Đề án 06 của Chính phủ Ngày 06/1/2021, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quyết định số 06/QĐ-TTg về việc phê duyệt “Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số Quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030”…

Hội nghị triển khai liên thông dữ liệu giấy chứng sinh, giấy báo tử, giấy khám sức khỏe lái xe theo Đề án 06 của Chính phủ
14/04/2023 - Lê Tuấn Sơn

Hội nghị triển khai liên thông dữ liệu giấy chứng sinh, giấy báo tử, giấy khám sức khỏe lái xe theo Đề án 06 của Chính phủ

Chiều 22/3/2023 tại Hà Nội, Bộ Y tế phối hợp với Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức hội nghị triển khai liên thông dữ liệu giấy chứng sinh, giấy báo tử, giấy khám sức khỏe lái xe phục vụ Đề án 06 của Chính phủ. GS.TS Trần Văn Thuấn – Thứ trưởng Bộ…

Tổng số bản ghi: 7
024.37368315