Thống kê – Báo cáo

 

Chương trình tập huấn “Triển khai phần mềm thống kê y tế điện tử và hồ sơ sức…
30/03/2023 - admin

Chương trình tập huấn “Triển khai phần mềm thống kê y tế điện tử và hồ sơ sức…

Ngày 19/04/2019, Bộ trưởng đã ban hành Quyết định số 1465/QĐ-BYT phê duyệt Chương trình tập huấn

Xem chi tiết
Tài liệu Hội nghị Triển khai các hoạt động và cơ chế tài chính đối với mạng lưới y tế
30/03/2023 - admin

Tài liệu Hội nghị Triển khai các hoạt động và cơ chế tài chính đối với mạng lưới y tế

Huyện Côn Đảo, Tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu, ngày 22 tháng 7 năm 2019

Xem chi tiết
Hướng dẫn kết nối, dữ liệu vào phần mềm thống kế y tế
30/03/2023 - admin

Hướng dẫn kết nối, dữ liệu vào phần mềm thống kế y tế

Hướng dẫn kết nối, gửi dữ liệu vào phần mềm Thống kê y tế

Xem chi tiết
Chương trình tập huấn “Triển khai phần mềm thống kê y tế điện tử và hồ sơ sức
30/03/2023 - admin

Chương trình tập huấn “Triển khai phần mềm thống kê y tế điện tử và hồ sơ sức

Ngày 19/04/2019, Bộ trưởng đã ban hành Quyết định số 1465/QĐ-BYT phê duyệt Chương trình tập huấn …

Xem chi tiết
Tài liệu Hội nghị Triển khai các hoạt động và cơ chế tài chính đối với mạng lưới y tế
30/03/2023 - admin

Tài liệu Hội nghị Triển khai các hoạt động và cơ chế tài chính đối với mạng lưới y tế

Huyện Côn Đảo, Tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu, ngày 22 tháng 7 năm 2019

Xem chi tiết
Hướng dẫn kết nối, dữ liệu vào phần mềm thống kế y tế
30/03/2023 - admin

Hướng dẫn kết nối, dữ liệu vào phần mềm thống kế y tế

Hướng dẫn kết nối, gửi dữ liệu vào phần mềm Thống kê y tế

Xem chi tiết

Meet your physician online

024.37368315