Giải pháp kho dữ liệu y tế

Giải pháp kho dữ liệu y tế

Dễ dàng quản lý đặt phòng của bạn mọi lúc, mọi nơi với AMIS Phòng họp Mobile

Giải pháp thanh toán KTM

Giải pháp thanh toán KTM

Dễ dàng quản lý đặt phòng của bạn mọi lúc, mọi nơi với AMIS Phòng họp Mobile

Giải pháp đăng ký khám chữa bệnh

Giải pháp đăng ký khám chữa bệnh

Dễ dàng quản lý đặt phòng của bạn mọi lúc, mọi nơi với AMIS Phòng họp Mobile

Tư vấn chuyển đổi số y tế

Tư vấn chuyển đổi số y tế

Tự động hóa thủ tục chấm công, loại bỏ hoàn toàn tác vụ nhập liệu thủ công dễ gây sai sót

Kênh truyền

Kênh truyền

Tự động hóa thủ tục chấm công, loại bỏ hoàn toàn tác vụ nhập liệu thủ công dễ gây sai sót

An toàn thông tin

An toàn thông tin

Giải pháp toàn diện đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ với nhiều tiện ích thông minh, ưu việt

An toàn thông tin

An toàn thông tin

Giải pháp toàn diện đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ với nhiều tiện ích thông minh, ưu việt

Phần mềm Quản lý cán bộ

Phần mềm Quản lý cán bộ

Cập nhật thông tin thăm khám đơn giản, nhanh chóng

Phần mềm Quản lý cán bộ, công chức, viên chức

Phần mềm Quản lý cán bộ, công chức, viên chức

Đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ về công tác quản lý cán bộ và dễ dàng triển khai, đảm bảo an toàn bảo mật cho cơ sở dữ liệu hồ sơ cán bộ.

Phần mềm Quản lý cán bộ

Phần mềm Quản lý cán bộ

Cập nhật thông tin thăm khám đơn giản, nhanh chóng

An toàn thông tin

An toàn thông tin

Giải pháp toàn diện đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ với nhiều tiện ích thông minh, ưu việt

Tư vấn chuyển đổi số y tế

Tư vấn chuyển đổi số y tế

Tự động hóa thủ tục chấm công, loại bỏ hoàn toàn tác vụ nhập liệu thủ công dễ gây sai sót

024.37368315