Ngành Y tế sau 02 tháng triển khai nhiệm vụ thuộc Đề án 06

16/04/2023 - Lê Tuấn Sơn 8353 Lượt xem

Đề án 06 của Chính phủ

Ngày 06/1/2021, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quyết định số 06/QĐ-TTg về việc phê duyệt “Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số Quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” (Gọi tắt là Đề án 06). Đây được xem là dấu mốc đặc biệt quan trọng trong tiến trình phát triển, xây dựng “Chính phủ số”, “công dân số”, “xã hội số” hiện đại.

Hội nghị tập huấn hướng dẫn liên thông dữ liệu giấy chứng sinh, giấy báo tử, giấy khám sức khỏe lái xe phục vụ Đề án 06 của Chính phủ tại điểm cầu Sở Y tế Đăk Nông

Đề án 06 đưa ra 06 nhóm nhiệm vụ, giải pháp nhằm đạt mục tiêu đẩy mạnh ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hệ thống định danh và xác thực điện tử, thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử… hướng đến công cuộc chuyển đổi số quốc gia một cách linh hoạt, sáng tạo. Trên cơ sở đó, Đề án 06 đưa ra 5 nhóm tiện ích: (1) ứng dụng dữ liệu dân cư phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến, trong đó ưu tiên hàng đầu là 25 thủ tục thiết yếu liên quan đến người dân; (2) ứng dụng phục vụ phát triển kinh tế, xã hội; (3) ứng dụng phục vụ xây dựng công dân số; (4) hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư; (5) ứng dụng phục vụ chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp.

Tương ứng với 5 nhóm tiện ích là danh mục 52 nhiệm vụ của các bộ, ngành, địa phương với các mốc thời gian hoàn thành cụ thể. Theo lộ trình của Đề án 06, các thông tin công dân sẽ dần được tích hợp trên thẻ Căn cước công dân gắn chip điện tử, cùng với ứng dụng VNEID (ứng dụng khai báo y tế và di chuyển nội địa) sẽ giúp người dân chỉ sử dụng duy nhất thẻ Căn cước công dân thay thế nhiều giấy tờ khác để thực hiện giao dịch với cơ quan Nhà nước, bảo đảm chính xác và thuận tiện. Hiện nay, Bộ Công an đã kết nối dữ liệu dân cư với dữ liệu bảo hiểm xã hội. Nhờ đó, công dân có thể sử dụng thẻ Căn cước công dân gắn chip điện tử để khám, chữa bệnh bảo hiểm tại các cơ sở y tế. Theo lộ trình, các thông tin về y tế, giấy phép lái xe, thẻ tín dụng, an sinh xã hội, … tiếp tục được tích hợp để thực hiện các yêu cầu đa dạng của người dân trên các lĩnh vực.

Phát biểu tại hội nghị trực tuyến tập huấn liên thông dữ liệu giấy chứng sinh, giấy báo tử, giấy khám sức khỏe phục vụ Đề án 06, Thứ trưởng Bộ Y tế (BYT) Trần Văn Thuấn nhấn mạnh: “việc phê duyệt Đề án 06 là một bước đột phá trong chuyển đổi số tại Việt Nam. Đây cũng là một nhiệm vụ quan trọng, phức tạp có tính đa dạng cao, hứa hẹn mang lại hiệu quả thiết thực. Việc triển khai Đề án 06 mang lại những lợi ích trước mắt và lâu dài, có tác động tích cực đến mọi mặt đời sống của người dân góp phần quan trọng trong việc cải cách thủ tục hành chính, giảm chi phí và phiền hà cho người dân”.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn phát biểu tại Hội nghị tập huấn hướng dẫn liên thông dữ liệu giấy chứng sinh, giấy báo tử, giấy khám sức khỏe lái xe phục vụ Đề án 06 của Chính phủ.

Nhiệm vụ của Ngành y tế thuộc Đề án 06

Trong Đề án 06 của Thủ tướng Chính phủ, BYT được giao nhiệm vụ thực hiện liên thông các cơ sở dữ liệu ngành với cơ sở dữ liệu quốc gia. Đặc biệt là liên thông dữ liệu phục vụ các nhóm dịch vụ công trực tuyến trên nền tảng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư bao gồm: liên thông dữ liệu giấy chứng sinh, giấy báo tử và giấy khám sức khỏe lái xe được cấp tại các cơ sở khám chữa bệnh. Xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của ngành y tế, ngày 31/12/2022, BYT ban hành Công văn số 7586/BYT-KCB về việc liên thông dữ liệu Giấy khám sức khoẻ lái xe phục vụ Đề án 06; ngày 27/1/2022 BYT đã ban hành Quyết định số 225/QĐ-BYT về việc Thành lập tổ công tác của BYT triển khai đề án phát triển dữ liệu về dân cư định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Tổ công tác BYT đã xây dựng kế hoạch và phân công các vụ, cục liên quan khẩn trương, nghiêm túc triển khai các nhiệm vụ được giao.

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại cuộc họp về tình hình triển khai Đề án 06 diễn ra ngày 10/2/2023; chỉ đạo của Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc – Thứ trưởng Bộ Công An – Tổ phó thường trực Tổ công tác triển khai Đề án 06 tại cuộc họp Tổ công tác ngày 06/02/2023, BYT – cụ thể là Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Vụ Sức khoẻ Bà mẹ trẻ em, Cục Công nghệ thông tin đã phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Bộ Giao thông vận tải và Bảo hiểm xã hội Việt Nam xây dựng hệ thống các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh thống nhất liên thông dữ liệu giấy khai sinh, giấy giấy báo tử và giấy khám sức khỏe lái xe lên Cổng dữ liệu Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Ngày 23/02/2023, BYT ban hành Công văn số 874/BYT-KCB chỉ đạo tất cả các cơ sở y tế cập nhật, chuyển dữ liệu giấy khám sức khoẻ qua hệ thống của BHXH và ký số dữ liệu cho cả 3 loại dữ liệu này để phục vụ dịch vụ công trực tuyến. Ngày 08/3/2023, BYT ban hành  Công văn số 1171/BYT-KCB của Bộ Y tế về hướng dẫn cập nhật thủ công dữ liệu Giấy khám sức khoẻ lái xe lên Cổng giám định BHYT phục vụ Đề án 06; Công văn số 1165/BYT-KCB về liên thông dữ liệu Giấy chứng sinh, Giấy báo tử lên Cổng giám định BHYT triển khai Đề án 06.

Sau hơn 02 tháng triển khai nhiệm vụ phục vụ Đề án 06

Sau hơn 02 tháng triển khai nhiệm vụ (tính từ ngày 31/12/2022, BYT ban hành Công văn số 7586/BYT-KCB về việc liên thông dữ liệu Giấy khám sức khoẻ lái xe phục vụ Đề án 06), với sự hỗ trợ tích cực của các bộ, ngành liên quan, đến nay 63/63 Sở Y tế đã triển khai việc liên thông dữ liệu.

Cụ thể, 1.200 cơ sở y tế đã được cấp tài khoản;  936 cơ sở/ cá nhân đăng ký chứng thư số; 673 cơ sở khám, chữa bệnh đã liên thông dữ liệu. Về hoạt động cấp Giấy khám sức khỏe lái xe: số cơ sở KCB đã được phê duyệt: 1.111; số cơ sở KCB đã gửi dữ liệu: 684; số Giấy khám sức khỏe lái xe được tạo lập: 60.313. Về hoạt động cấp Giấy chứng sinh: số cơ sở KCB đã gửi dữ liệu: 162;  số Giấy chứng sinh được tạo lâp: 1.722. Và hàng trăm giấy báo tử đã được liên thông lên cổng giám định bảo hiểm y tế để liên thông đến cổng dịch vụ công quốc gia.

Hệ thông dữ liệu đã sẵn sàng phục vụ người dân thực hiện các dịch vụ công trực tuyến ở cấp độ 4. Nhiều tỉnh/thành triển khai tích cực và đạt kết quả cao như: tp. HCM, Quảng Ninh, Hà Nội, Bình Định, Lâm Đồng, Nghệ An, Bình Dương, Bắc Giang, Hải Dương, Gia Lai,…

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện liên thông dữ liệu giấy chứng sinh, giấy báo tử, giấy khám sức khỏe phục vụ Đề án 06, ở một số địa phương vẫn gặp phải một số hạn chế, tồn tại nhất định. Cũng theo Thứ trưởng BYT Trần Văn Thuấn: “Tại nhiều đơn vị, địa phương, người lãnh đạo chưa nhận thức được đúng đắn về tầm quan trọng của các hoạt động liên thông dữ liệu thuộc Đề án 06; chưa xây dựng và ban hành kế hoạch triển khai; chưa bố trí đủ mọi nguồn lực để thực hiện hoạt động; chưa thực hiện cài đặt phần mềm quản lý dữ liệu tại đơn vị”.

Nhằm đẩy mạnh tiến độ liên thông dữ liệu, vừa qua, BYT đã phối hợp với Bảo hiểm xã hội Viêt Nam, Văn phòng Chính phủ và các bộ, ngành liên quan tổ chức hội nghị tập huấn triển khai liên thông dữ liệu giấy chứng sinh, giấy báo tử và giấy khám sức khỏe lái xe phục vụ Đề án 06. Tại hội nghị, Cục Quản lý khám chữa bệnh và Vụ Sức khỏe bà mẹ và trẻ em  đã hướng dẫn và giải đáp các thắc mắc liên quan đến nghiệp vụ chuyên môn; cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn và giải đáp các nội dung kỹ thuật liên thông dữ liệu lên cổng giám định bảo hiểm y tế cũng như đăng lý tài khoản lý số, trích, chuyển dữ liệu…

Sau hội nghị, BYT yêu cầu các Sở Y tế, Y tế ngành bám sát nhiệm vụ của Đề án 06, coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Đồng thời hoàn thành các văn bản chỉ đạo hướng dẫn, kế hoạch triển khai, tham mưu lồng ghép các hoạt động của Đề án 06 vào các kế hoạc hoạt động của địa phương, kiểm tra đôn đốc giám sát, có chế tài đối với những đơn vị không thực hiện nghiêm túc. Tổ chức tổng kết đánh giá, khen thưởng đối với những cơ sở thực hiện hiệu quả cao. Đối với các cơ sở khám chữa bệnh, cần tiếp tục triển khai, xây dựng quy trình triển khai từ cung cấp dịch vụ – cấp giấy – liên thông dữ liệu (API), đảm bảo 100% dữ liệu được liên thông thường quy, đúng thời gian, chính xác.

Thứ trưởng BYT đề nghị tổ chức giao ban hàng tháng nhằm đôn đốc, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các nhiệm vụ y tế liên quan đến Đề án 06. Đồng thời gửi lời cảm ơn đến các bộ, ngành liên quan đã phối hơp với BYT nhằm triển khai và hoàn thành các nội dung nhiệm vụ liên quan, góp phần thực hiện thành công Đề án 06 của Chính Phủ./.


 Tác giả: Thương Thương
024.37368315